קטגוריות
הבלוג שלי

איפה עומדת עכשיו הרפורמה המשפטית?

הרפורמה המשפטית מביאה עימה לא מעט תחושות משני צידי המתרס, חלק מהתומכים הופכים לנלהבים יותר ככל שההמתנה לחקיקה מתארכת ואילו חלק מהמתנגדים מבקשים לפסול את הרפורמה במלואה. כך או כך נראה כי בחודשים הבודדים בהם ממשלת ישראל ה-37 מהכנת בכנסת ישראל, היא מעוררת תגובות משני צידי המתרס כאשר כל צד מבקש להשמיע את קולו בצורה עיקשת ודרך מנעד רחב של פלטפורמות. אפשר לומר כי הרצון להגיע להסכמות כלליות והתחשבות בכל צידי העם, הובילו לכדי השהייה של הרפורמה. עם זאת חלק מהחוקים שכללה הרפורמה, הצליחו כבר לעבור וחלק עדיין לא, אז איפה עומדת עכשיו הרפורמה המשפטית? במיוחד אחרי שהמחנה הממלכתי הציג את התוכנית שלו.

אושרו בקריאה ראשונה

הרפורמה המשפטית מבקשת לבצע שינויים שונים במערכת המשפט, אך בשל המחאות שהלכו והתגברו הוצאתה לפועל מעט נעצרה ואף התמתנה. עם זאת החוקים שכן עבור בקריאה ראשונה היו החוק להרכב וועדה שופטים, המבקש לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים כאשר במקום 2 נציגים מהאוקליציה ועוד נציג מהאופוזיציה יהיו 3 חברי כנסת ו3 שרים.

חוק נוסף שעבר בקריאה ראשונה הוא חוק הנבצרות, המבקש לצמצם את השימוש ביכולת הכרזה על נבצרות של ראש ממשלה מכהן, אלא רק במקרים של אי יכולת נפשית או פיזית. כמו כן בכדי להשיג רוב שכזה ולהכריז על נבצרות ראש הממשלה, על חברי הכנסת יהיה להשיג רוב של כ-75%. חוק נוסף שעבר בקריאה ראשונה הוא חוק "חיסון מפני בג"צ", המבקש להימנע מביקורת של שופטים על חוקים אשר חוקקו בידי חברי הכנסת. התנאי לחוקים מסוג אלו יתקיימו ברוב של כשישים ואחד חברי כנסת ובשלוש קריאות.

מה קורה בהמשך עם הרפורמה?

כאמור ישנם חוקים אשר אושרו בקריאה טרומית כמו חוק "התרומות", חוק "דרעי 2" וחוק "מחש" והם ממתינים להמשך הליכי חקיקה. עם זאת נראה כרגע כי הליכי החקיקה של הרפורמה האטו בצורה דרסטית ואמורים לחזור ככל הנראה לאחר החגים, כאשר כל אחד מצידי המפה הפוליטית מבקש להפעיל "מכבש" לחצים תודעתי על הציבור ולהוכיח את עמדותיו. כך או כך נראה כי הקיץ המתקרב אמור להביא עימו לא מעט התרחשויות פוליטיות.