קטגוריות
הבלוג שלי

מה זה דוח חברה?

עסקים רבים כיום מבצעים מודיעין עסקי סביב שותפים פוטנציאלים שלהם, מודיעין מהסוג הזה יכול לעזור בניתוח עתידי של טיב העסקאות הפוטנציאליות או לוודא את הסיכונים הכרוכים בעסקאות אלו. יחד עם זאת קיימים עוד כלים לא מודיעיניים אבל שיכולים לעזור לא פחות מכלי זה, הלא הם דוחות החברה. דוחות אלו יוצאים בצורה מסודרת ושנתית לחברות פרטיות ובצורה רבעונית לחברות ציבוריות.

ממה מורכב הדוח?

דוחות המוגשים כל רבעון מורכבים מ4 חלקים עיקריים ואנו ננסה לפרט אותם עד כמה שניתן.

1. רווח והפסד

דוח מעמיק ומפורט אחר ההכנסות וההוצאות של החברה, יחד עם זאת מפרט גם את הרווח הנקי.

2. שינויים בהון עצמי

מכיוון שחברות ציבוריות צריכות לדווח בכל רבעון שינויים ברווחים ובהפסדים במהלך כל רבעון, אמורה החברה לנפק כחלק מדוח החברה, גם לתת מידע הקשור גם לשינויים בהון החברה. דוח זה מורכב משינויים בהון החברה בין אם תוצאה של חלוקת דיבידנדים או הנפקת מניות נוספות ועוד. אלו בעצם אמורים להוות איזשהו מדד בין שאר הרבעונים הקודמים ולהבהיר את התמונה אם החברה נמצאת במצב של רווח או במצב של צניחה. 

3. תזרים מזומנים

דוח זה אמור לפרט את תנועת המזומנים של החברה, מכיוון שהוא מנסה לשקף את מצב החברה בצורה יותר מפורטת ומדויקת, הכוללת גם יחס למוצרים שנמכרו ויחס למזומנים שנכנסו.

בעבר היה נחשב לחלק פחות חשו בדוח חברה, אך כיום נחשב לדוח יחסית אמין בנוגע למצבה של החברה

4. מאזן-

מורכב בעיקרו ובניגוד לשאר המרכיבים בדוח, המשקל העיקרי של המאזן הוא בעצם סך הנכסים מול ההון העצמי וההתחייבויות של החברה. על מנת שהמאזן יחשב לחיובי גם השווי הנכסים וגם התחייבויות אמורים להיות שווים.

סיכום

דוחות אלו מופקים לרוב על ידי כל חברה בע"מ אך חברות ציבוריות אמורות להנפיק דוחות כאלו בכל רבעון, לדוגמא דוח חברה של dbisrael. יחד עם דוחות מהסוג הזה תוכלו להיעזר בעוד חברות חיצוניות, אלו יוכלו לעזור ולתת לכם מידע הרבה יותר מקיף ומעמיק בנוגע לחברה איתה תרצו לעשות עסקה.