קטגוריות
הבלוג שלי

חגי תשרי על פי היהדות

ראש השנה הוא החג הראשון במניין חגי ישראל והוא חל בימים הראשונים של חודש תשרי, זהו חג הפותח בתקופה שהמאמינים עושים חשבון נפש ומבקשים סליחה על מעשיהם הרעים בשנה החולפת ומתכוונים לפתוח דך חדש בשנה החדשה. כל זה מתחיל בחודש אלול הנקרא גם חודש הסליחות ובו מתפללים תפילות הנקראות סליחות שבהן מבקשים מחילה מהאל על כל חטאיהם. מנהג תקיעה בשופר מסמל את ישיבת בית הדין העליון שבו האל שוקל את מעשיהם של האדם לטוב או לרע. לחג מנהגים רבים כגון: סעודה חגיגית ומאכלים סמליים, תפוח בדבש שהשנה תהיה מתוקה וטובה קודמתה, רימון שנזכה לעשות הרבה מעשים טובים כגרגירי הרימון, ראש דג שנהיה לראש ולא לזנב, סלק שיסתלקו כל אויבנו, תמר שיתמו כל שונאינו. מנהג נוסף זהו התשליך המתקיים ליד מקור מים לרוב בים.
יום כיפור הוא יום החתימה בו האל רושם את דינו של האדם לשנה הבאה. בכיפור המנהג המרכזי הוא הצום והסיבה לצום היא לא רק לכפר על החטאים אלא זהו יום שניתן לאדם היהודי להתחבר לנקודה הפנימית שלו בכך שהוא מתנתק מכל צורות החומר הטבעיים לו, אכילה, שתיה, רחצה, נעילת נעלי עור
ותשמישי מיטה. גם נהוג ללבוש לבן ביום זה. ביום כיפור האדם מתענה ובכך מכפר על חטאיו מול בוראו, אך חטאים בין אדם לחברו הצום לא מכפר והאדם צריך לגשת אל מי שפגע, לבקש את סליחתו ולפצותו במקרה שגרם לו נזק כספי.
סוכות זהו אחד משלושת הרגלים שבני ישראל נהגו לעלות לבית המקדש. המצווה היא להקים סוכה על פי חוקים כתובים וברורים, ישיבה בסוכה שבעה ימים, לישון ולאכול בה. סוכות הוא היום הראשון בחג ואחריו שישה ימים הנקראים הושענא רבה. בסיום חג הסוכות חל שמיני עצרת שהוא בעצם חג בפני עצמו ומצוות של חג הסוכות אינן חלות עליו. מצווה לברך בסוכה על ארבעת המינים שהם: אתרוג, לולב, הדס וערבה נהוג לאגד אותם יחד לנענע אותם ולברך עליהן.
שמחת תורה זהו חג המסמל את סיום קריאת התורה המחזורי השנתי התחלת קריאה מחדש. בארץ ישראל חוגגים את החג בשמיני עצרת ומחוץ לישראל חוגגים ביום טוב שני של גלויות של שמיני עצרת.
בחג זה נהוג להוציא את כל ספרי התורה מארון הקודש ולהקיף את במת הקריאה שבע פעמים.